Obsah článku

 

7. HACK TV a množstvo vylepšení

Keďže sa informácie ohľadom HACKu TV dosť rozmohli, tak som sa rozhodol venovať HACKu TV samostatnú podstránku tohto článku.

Prečo HACK TV?

Pretože ním získaš mnoho výhod a vylepšení, ktoré si výrobca tohto TV necháva zjavne len pre vyššie rady alebo novšie modely. Získaš prístup cez konzolu (telnet, ssh, ftp, mount) a môžeš do TV pridať zopár upravených programov a hier. Taktiež môžeš do TV dostať rôzne iné Linuxové aplikácie, ale na to treba už dosť vysoké skúsenosti s Linuxom, príp. mať dobrý návod step-by-ste (krok za krokom) :)
Upozorňujem, že HACK TV pre FW od verzie 3006 a vyššej je možný zatiaľ len cez Hotelový Mód, ktorý popisujem nižšie.

Existujú tri spôsoby ako urobiť Hack TV:
1. Prvý spôsob je zdĺhavejší a komplikovanejší. Nebudem ho tu rozpisovať, len nižšie uvádzam pár informácií. 
2. Druhý spôsob je jednoduchší a ten ti rozpíšem podrobnejšie nižšie. 
3. Tretí spôsob cez Hotelový mód je zatiaľ najspoľahlivejší a popisujem ho nižšie.

Prvý spôsob hacku pomocou widgetu použitím Linuxu

Pôvodnú verziu od užívateľa lacib nájdeš tu. Je však dosť zložitá pre užívateľov, ktorí nemajú skúsenosti s linuxom. Preto odporúčam jednoduchší postup, ktorí sme objavili neskôr, viď druhý spôsob nižšie.
Taktiež dosť komplikovaný postup pre hack TV zo stránky SamyGO a taktiež aj tento SamyGO návod.

Druhý spôsob hacku pomocou widgetu a ftp vo Windows

1. Najskôr si stiahni balíček všetkých potrebných súborov (upozorňujem, že Nod32 v.4 mi oznámil, že súbor widget.zip je infiltrovaný Win32/RiskWare.WebServer.SmallHTTP.305 a nedovolí mi ho ani stiahnuť, ale Avast nič nenamieta a kľudne ho stiahnem a otvorím);
2. Taktiež si stiahni program Notepad++ na editáciu súborov, pretože štandardný Notepad/Poznámkový blok vo Windowse nedokáže zachovať unixový formát. Program Notepad++ nainštaluj;
3. Stiahni si aj firmvér T-VALDEUC_1008.3.zip;
4. Rozbaľ (extrahuj) hack-balicek.zip;
5. Edituj v Notepad++ súbor widgetlist.xml, ktorý nájdeš v práve rozbalenom priečinku: Hack-balicek\widget\www\widgetlist.xml - viď. obrázok č.01;
6. Prepíš pôvodnú IP adresu 192.168.1.209 na IP adresu tvojho PC - viď. obrázok č.02;
7. Ulož práve zmenený súbor; 
8. Spusti internetový prehliadač (Firefox/Internet Explorer/Opera a pod.) a zadaj do riadku pre www adresu nasledovné: http://localhost/ a ak sa ti zobrazí nejaká stránka, ako napr. mne stránka Internetového Informačného Systému 7 viď. obrázok č.03, tak musíš zastaviť web server, ktorý máš nainštalovaný v tvojom PC. Štandardne žiaden web server nebýva nainštalovaný vo Windowse. Po správnosti sa nemá zobraziť žiadna stránka, ale niečo ako: "Stránku sa nepodarilo zobraziť";
9. V adresári Hack-balicek\widget spusti súbor "http.exe", čím spustíš dočasný webový server v tvojom PC;
10. Znova napíš v internetovom prehliadači "http://localhost/" a mal by sa ti zobraziť tento oznam: "Web server works. Now enter develop mode and install widget to your TV." To je správne;
11. V TV vytvor užívateľa develop a nainštaluj nový widget do TV týmto postupom:
- musíš si vytvoriť užívateľský účet s menom "develop" v Internet@TV / Nastavenia / Pr.ID k Internet@TV / Vytvoriť / zadáš "develop" a potvrdíš OK (nie je potrebné pripájať žiadne účty ako Youtube, Facebook a pod.);
- vypni a zapni TV;
- prihlásiš sa ako "develop" cez Internet@TV / Prihlásiť (červené tlačidlo A);
- po prihlásení musíš nastaviť IP adresu cez Internet@TV / Nastavenia / Rozvoj / Nastavuje sa IP servera /, kde zadáš IP adresu tvojho PC;
- potom vykonaj stiahnutie aplikácie/widgetu zo servera tvojho PC, ktorý si nastavil v kroku vyššie, t.j. prejdi na "Synchronizácia používateľskej aplikácie" a nechaj TV prevziať nový widget, viď. obrázok č.04 a 05;
- novo stiahnutý widget sa objaví v galérii widgetov - zoznam widgetov po stlačení tlačidla Internet@TV;
- v prípade problémov, t.j. že TV nemôže stiahnuť widget z tvojho PC, skús vypnúť Bránu Firewall v tvojom PC;
12. V TV nájdi novo stiahnutý widget "Hack your TV" (ktorý nemá žiadnu ikonku) a spusti ho;
13. V spustenom widgete (ktorý je prerábka nejakých NEWS) zvoľ "Hack your TV", viď. obrázok č.06;

Tento návod pokračuje ďalej, pretože pôvodne to bol návod na zmenu modelu TV (viď. zmena modelu TV nižšie). Po krok č.13 je toto návod na Hack TV cez widget. Od kroku 14. je to návod na spojazdnenie ftp v TV a od bodu 21. je to návod na zmenu modelu TV. Upozorňujem, že model TV sa dá prepnúť oveľa jednoduchšie pomocou rozšíreného Hotelového menu, čo je podobný postup ako aktivácia PVR (návod podstránka 4. Tipy, triky, nastavenia, návody, úpravy, vylepšenia a programy).

Tretí spôsob hacku cez Hotel mode

1. Potrebuješ prázdny USB kľúč väčší ako 1GB naformátovaný na FAT32;
2. Pripoj tento USB kľúč do TV;
3. Exportuj naladené kanály z TV na USB kľúč cez Menu / Kanál / Presun zoznamu kanálov / Exportovať do USB , viď. obrázok 01-export_zoznamu_kanalov;
4. Aktivuj Hotel mode stlačením tlačidiel na DO: Mute 1 1 9 OK ;
5. Zapni hotelový mód tým, že prvý riadok "HOTEL MODE" potvrdíš tlačidlom OK (Enter) a stlačením šípky vľavo ho prepneš na "ON", viď. obrázok 02-hotel_mode;
6. Exportuj nastavenia z TV na USB kľúč potvrdením možnosti "Clone TV to USB", viď. obrázok 02-hotel_mode;
7. Po skopírovaní súborov na USB kľúč prepni Hotel mode na "OFF" a vypni TV;
8. Odpoj USB kľúč z TV a pripoj ho do PC. Skontroluj si či máš na USB kľúči súbory, ktoré sú na obrázku 03-cloneTVtoUSB_subory. Skopíruj si niekam do PC tieto súbory z USB kľúča, pretože ich budeš neskôr potrebovať a USB kľúč bude v nasledujúcich krokoch zmazaný;
9. Stiahni tento archív a niekam ho rozbaľ/extrahuj. Upozorňujem, že na stránkach SamyGO sa (ku dňu 26.6.2011) nachádza už novšia verzia tohto súboru, ktorú stiahneš >tu<. Ale k nej žiaľ nepoznám žiadne podrobnosti. Treba si preštudovať priložený návod.
10. Vytvor USB pomocou programu Win32 Disk Imager, ktorý sa nachádza v práve rozbalenom adresáry:
- spusti Win32DiskImager.exe, viď. obr. 04-Win32DiskImager-spustit;
- klikni na modrú ikonku zložky, viď. obr. 05-Win32DiskImager-otvorit;
- zvoľ súbor "network_opt_18.02.2011_sda2.img" a klikni na Otvoriť/Uložiť, viď. obr. 06-Win32DiskImager-vybrat_subor;
- následne klikni na "Write", čím sa vytvorí špeciálny USB kľúč;
- po vytvorení USB kľúča budeš mať na ňom 2 (alebo 3) partície a iba prvá z nich bude viditeľná vo Windowse;
11. Na viditeľnú partíciu USB kľúča skopíruj súbor so zálohovanými kanálmi, čo je v mojom prípade súbor: channel_list_LE40C670_1001.scm ;
12. Premenuj príponu tohto súboru na príponu s názvom "zip", takže nový názov súboru bude nasledovný: channel_list_LE40C670_1001.scm.zip ;
13. Otvor tento súbor/archív a pridaj do jeho obsahu adresár/priečinok s názvom: usb_mount , viď. obrázok 07-vytvorit_adresar a obrázok 08-adresar_usb_mount;
14. Vojdi do tohto adresára usb_mount a vytvor v ňom prázdny súbor s názvom: 1.txt, viď. obrázok 09-vytvorit_subor a obr. 10-vytvoreny_subor. Takže na USB kľúči v archíve súboru channel_list_LE40C670_1001.scm.zip by si mal vidieť súbory ako sú zobrazené na obr. 11-usb_mount&1.txt ;
15. Premenuj späť súbor na: channel_list_LE40C670_1001.scm ;
16. Teraz potrebuješ súbory, ktoré si kopíroval v Hotelovom móde cez možnosť "Copy TV to USB" a ktoré si si odložil/skopíroval niekam do PC. Vojdi do adresára T-VALDEUC\Clone, označ všetky súbory v tomto adresári a skopíruj ich na USB kľúč do adresára HotelMode, viď. obr. 12-adresar_hotel_mode;
17. Pripoj tento USB kľúč do TV a vykonaj import naladených kanálov zo zálohy z USB kľúča Menu / Kanál / Presun zoznamu kanálov / Importovať z USB. Tento krok musí prejsť bez chyby;
18. Opäť aktivuj Hotelový mód stlačením tlačidiel na DO: Mute 1 9 9 OK ;
19. Zapni hotelový mód tým, že prvý riadok "HOTEL MODE" potvrdíš tlačidlom OK (Enter) a stlačením šípky vľavo ho prepneš na "ON", viď. obrázok 02-hotel_mode;
20. Importuj nastavenia z USB kľúča do TV potvrdením možnosti "Clone USB to TV;
21. Po skopírovaní stlač OK a TV sa niekoľko krát reštartuje. Zobrazí sa aj čierna obrazovka a vtedy určite nič nerob a hlavne nevypínaj TV z el. siete a neodpájaj USB kľúč z TV ! Len čakaj.
22. Čakaj cca 3 min. a potom sa skús pripojiť cez telnet k TV, napr. pomocou Putty (postup pripojenia popisujem v návodoch vyššie) vypni a následne zapni TV (pravdepodobne pomocou DO);
23. Po úspešnom pripojení sa k TV cez telnet zadaj príkaz: reboot , čím sa TV reštartuje - nepoužívaj príkaz reboot, pretože to môže poškodiť TV - môžeš ju umŕtviť !!! viď. upozornenie v pôvodnom návode na stránkach SamyGO;
24. Ak sa k TV pripojíš cez telnet aj po reštarte, tak si úspešne hackol TV a máš funkčný telnet. Postup pripojenia cez telnet pomocou Putty je nasledovný: 
- Stiahni si program putty;
- Do kolonky "Host Name (or IP address)" napíš IP adresu TV; "Connection type" zvoľ "Telnet" a klikni na "Open";
- Malo by sa ti zobraziť čierne okno s pár bielymi znakmi v ľavom hornom rohu. Pre skúšku napíš príkaz "ls" a malo by ti zobraziť obsah adresára v ktorom sa nachádzaš. Týmto si sa dostal do TV a k jeho súborom;
25. Pre istotu zadaj ešte tento príkaz: cp $OPT_DIR/usr/restore/start.sh /mtd_rwarea/start.sh ;
26. Deaktivuj Hotel mode prepnutím na OFF.
27. Hotovo. Pripomínam, že USB kľúč musíš mať po celý čas pripojený v TV. Inak ti nepôjde telnet a ani iné funkcie, ktoré prináša HACK a rozšírenie SamyGO.

{vsig}verysimple/le40c670/hack_hm{/vsig}

Pôvodný návod na HACK cez Hotel mód aj s prípadnou obnovou umŕtvenej TV nájdeš na stránkach SamyGo.

Ako vrátiť USB kľúč do pôvodného stavu popisujem nižšie v Riešenie problémov.

 

Aktivácia telnetu, ssh, ftp, mount

Telnet, ssh, ftp, mount a iné získaš tým, že vykonáš Hack TV a následne skopíruješ na USB kľúč zložku SamyGO a súbor run.sh (vytvor ho) do ktorého zadáš:
/dtv/usb/sda1/SamyGO/rcSGO >/dev/null 2>&1 &
čím sa ti spustí SamyGO a aj zmienené aplikácie. USB kľúč vkladaj do vrchného USB portu TV.

Starší spôsob aktivácie telnetu:
1. Vykonaj kroky 1., 2., 4. až 14. z návodu "Druhý spôsob hacku pomocou widgetu a ftp vo Windows" (viď. návod vyššie);
2. Skopíruj na USB kľúč dva súbory z tohto súboru;
3. Pripoj do TV do vrchného USB portu a nechaj zapojené;

Pripojenie k TV pomocou telnetu - Putty:
4. Stiahni si program putty;
5. Do kolonky "Host Name (or IP address)" napíš IP adresu TV; "Connection type" zvoľ "Telnet" a klikni na "Open";
6. Malo by sa ti zobraziť čierne okno s pár bielymi znakmi v ľavom hornom rohu. Pre skúšku napíš príkaz "ls" a malo by ti zobraziť obsah adresára v ktorom sa nachádzaš. Týmto si sa dostal do TV a k jeho súborom.

Upozorňujem, že ak urobíš Hack TV cez Hotel mode, tak ti nebude fungovať run.sh a budeš musieť spúšťať uvedené príkazy priamo z telnet konzoly. Ja zatiaľ spúšťam príkazy len z konzoly a neskôr doplním ako ich spúšťať z USB kľúča (hneď ako na to prídem). V podstate som zistil, že pre funkčný telnet stačí mať urobený HACK TV cez Hotel mode a mať na kľúči adresár SamyGO. To je všetko. Žiadne iné súbory netreba.
SSH sa spúšťa dosť dlho (niekoľko minút, cca 5-10). Meno je root a heslo je SamyGO.

Príkazy v telnete:
ls - výpis obsahu adresára v ktorom sa práve nachádzaš, t.j. zobrazí výpis adresárov a súborov v adresári v ktorom sa práve nachádzaš;
cd "názov adresára" (bez úvodzoviek) - príkaz pomocou ktorého vojdeš do zvoleného adresára, t.j. ak príkazom ls zistíš, že v práve zvolenom adresáry sa nachádza adresár s názvom napr. "dtv" tak príkaz bude vyzerať nasledovne: "cd dtv" a vojdeš do podradeného adresára čiže o úroveň nižšie;
cd .. - dostaneš sa o úroveň vyššie, t.j. do nadradeného adresára;
cd / - dostaneš sa do hlavnej-najvyššej root úrovne v stromovej štruktúre;

tabulátor - klávesa tabulátora sa používa pri písaní názvov súborov a adresárov a má funkciu toho, že po stlačení tabulátora 1x za teba dopíše rozpísaný názov súboru alebo adresára, t.j. ak chceš napísať napr. "cd mtd_rwarea", tak stačí napísať "mtd a stlačiť 1x tabulátor a ak sa v danom adresári nenachádza iný adresár s podobným názvom ako je mtd_rwarea, tak to za teba dopíše celý názov adresára. To isté platí aj pre súbory. Po stlačení tabulátora 2x sa zobrazí zoznam možných súborov s podobným názvom ako si práve začal písať;

Správca súborov - Midnight Commander

Pre skúsenejších užívateľov tu prinášam spôsob ako si spustiť "grafického" správcu súborov v konzole. Potrebuješ na to SamyGO, viď. návod Aktivácia telnetu, ssh, ftp, mount (vyššie), ktoré má SSH prístup a obsahuje aj nainštalovaný Midnight Commander. Je to správca súborov, niečo ako Total Commander alebo FAR Manager. Dá sa v ňom oveľa jednoduchšie kopírovať, presúvať, vytvárať adresáre a čo je dôležité, tak má oveľa lepší editor ako tie, čo sú v konzole/príkazovom riadku. Viacej informácii sa dozvieš v tomto článku (len po anglicky).

 

 

Zmena modelu TV

Šikovným ľuďom zo skupiny SamGO sa podarilo aktivovať telnet v tomto TV, čím sme získali veľmi veľkú výhodu (aspoň myslím :) ). Pomocou telnetu sa podarilo zmeniť súbor v TV s informáciou o verzii fimvéru a tým pádom TV umožnila nahrať nižšiu verziu firmvéru do tohto TV, ktorá umožňovala zmeniť v servisnom menu model TV. Čiže ak si prepneš TV napr. na model UE6900, tak sa tvoj TV bude tváriť ako novšia rada C modelov s LED podsvietením a získaš aj PVR. Samotné PVR je však už možné aktivovať aj cez rozšírené servisné menu, viď. návod vyššie.

Postup je nasledovný:
Vykonaj HACK TV, kroky č.1. až 13. z návodu: Druhý spôsob hacku pomocou widgetu a ftp vo Windows;
14. Naformátuj USB kľúč na FAT32;
15. Skopíruj obsah zložky USB_1 (čiže dva súbory busybox a script run.sh) na USB kľúč, ktoré nesmú byť v žiadnej zložke, ale priamo v hl.zobrazení kľúča;
16. Zapoj tento USB kľúč do TV (ideálne do horného USB 2 portu a v dolnom porte nemaj pre istotu žiadny USB kľúč alebo HDD) a počkaj minútku (resp. dokiaľ neprestane USB kľúč blikať) a potom ho odpoj;
17. Pripoj USB kľúč do PC a zmaž oba súbory;
18. Skopíruj obsah zložky USB_2 na kľúč tak, ako si to spravil v prípade USB_1, čiže na kľúči bude toto: SamyGO, run.sh a telnetd.sh. Viď. obrázok č.07;
19. Pripoj USB kľúč do TV tak do horného portu a nechaj ho zapojený,
20. Pripoj sa na TV cez nejaký ftp klient ako napr. Total Commander pod užívateľom "root", viď. obrázok č.08 a 09;
21. Prejdi do priečinka /mtd_rwarea/ a nájdi súbor Version.1 (môže to byť aj súbor s názvom Version.0, ktorý sa pravdepodobne nachádzal v starších verziách firmvérov) a skopíruj ho do PC, viď. obrázok č.10;
22. Otvor skopírovaný súbor Version.1 v Notepad++ a z pôvodného obsahu: SWU_T-VALDEUC_003001_I04_EK000DK000KK000RK000_101020 (prípadne tam môžeš mať aj iný text - v závislosti na verzie tvojho FW) ho zmeň na: SWU_T-VALDEUC_001001_I04_EK000DK000KK000RK000_100101 , viď. obrázok č.11;
23. Zmenený súbor prekopíruj z PC do TV presne tým spôsobom (F5), ako si ho kopíroval z TV do PC;
24. Teraz si TV myslí, že má verziu firmvéru č. 1001;
25. Stiahnutý súbor T-VALDEUC_1008.3.zip rozbaľ (extrahuj) a potom súbor T-VALDEUC_1008.3.exe spusti a vyber USB kľúč, viď. obrázok č. 12;
26. Skontroluj, či sa na kľúči nachádza zložka s názvom T-VALDEUC. Ak tak je taká zložka, tak pokračuj ďalej;
27. Pripoj kľúč do TV a aktualizuj FW, viď. obrázok č.13 a nechaj TV reštartovať, viď. obrázok č.14;
28. Vypni TV a postupne stláčaj tlačidlá na diaľkovom ovládači (DO): INFO - MENU - MUTE – POWER;
29. Spustí sa ti servisné menu a v ňom zvoľ položku "Option";
30. Nájdi položku "Type" alebo "Tuner" a stlač OK, viď. obrázok č.15;
31. Stlač tlačidlo šípka nadol alebo nahor a prepni sa na "Model" a stlač OK, viď. obrázok č.16;
32. Tlačidlom v pravo a v ľavo si zmeň model napr. UC6900, viď. obrázok č. 17. Nižšie je zoznam modelov, v ktorých je po prepnutí na ten typ dobrý obraz; 
33. Po zvolení modelu stlač 2x tlačidlo Return pre návrat na začiatok servisného menu a vypni TV.

Teraz si si zmenil model TV a máš dostupné niektoré funkcie, ktoré si predtým nemal, ako napríklad PVR.

Modely, v ktorých je obraz v poriadku: UC6900, LC630, LC650, UC6000, UC6400, UC6500, UC6600 (už aj s PVR), UC6700 (bez PVR), 6800 (s PVR), UC6200, UC6510, UC6530, UC6620 (s PVR), UC6740 (bez PVR), UC6820 (s PVR), LC640. Pri niektorých som uvádzal aj to, či obsahujú PVR.

Modely, v ktorých je obraz kockovaný: UC7000 (s PVR), UC8000 (s PVR), UC7700, UC8700, UC9000, UC5800, LC580. Na tieto si TV neprepínaj, pretože prídeš o kvalitu obrazu.

Modely, na ktorých je dostupný Skype: UC7000, UC7700, UC8700, UC8000.

Na všetkých uvedených modeloch mi fungoval DVB-S tuner.

{vsig}verysimple/le40c670/hack{/vsig}

Ďakujem užívateľovi dogs z fóra TVFreak, ktorý je pôvodným autorom tohto návodu. Ja som tento návod len doplnil pre menej zdatných užívateľov. Pôvodnú verziu návodu nájdete tu.

 

Mount zdieľaného úložiska zo siete LAN

Máš doma nejaký NAS alebo iné zariadenie, ktoré dokáže zdieľať súbory po siete pre iné zariadenia? Ak áno, tak doporúčam tento návod na pridanie zdieľaného úložiska do TV. Budeš môcť prehrávať filmy, hudbu a fotky priamo zo sieťového úložiska. To isté platí, ak namiesto NAS servera použiješ tvoj PC. Tento návod je jeden z mnoho iných spôsobov, čiže ak nájdeš nejaký jednoduchší, tak mi určite napíš a zverejním ho tu :)

Čo potrebuješ?
Sú dva spôsoby ako to urobiť. Záleží akým spôsobom si urobil HACK TV.

Ak máš urobený HACK TV cez hotelový mód, tak postupuj takto:
1. Musíš mať hacknutú TV cez hotelový mód, viď. návod vyššie; 
2. USB kľúč, môžeš použiť aj USB kľúč, ktorý si používal pri HACKu;
3. na USB kľúči musíš mať rozbalenú zložku SamyGO All Extensions (ja som použil SamyGO-All-Extensions-v0.03.6-r12-for-T-VALDEUC-20110103184650.zip);
4. taktiež vytvor na USB kľúč zložku z názvom "!network" (nezabudni na ten výkričník, bez úvodzoviek samozrejme), zložka má byť prázdna;
5. takže na USB kľúči budeš mať zložky: "!network" a "SamyGO"
6. pripoj USB kľúč do horného portu TV a počkaj pár sekúnd;
7. napíš do internetového prehliadača: "http://IP adresa TV", napr.: "http://192.168.1.1" ;
8. malo by sa ti zobraziť webové rozhranie WebGUI SamyGO, viď. obrázky nižšie;
9. v záložke "Network Config" zadaj v rámčeku "Samba (CIFS) mount config" nasledovné:
CIFS_SERVER_LIST='
//192.168.82.11/Public nobody "" 
'

- kde IP adresa 192.168.82.11 je adresa môjho NAS a "public" je názov zdieľaného adresára na mojom NAS

CIFS_DEFAULT_USER="guest"
CIFS_DEFAULT_PASSWORD='"guest"
'
- kde "guest" je použitie prihlásenia pre verejne zdieľaný priečinok, čiže priečinok na ktorý nie je potrebné sa prihlásiť použitím špeciálneho mena a hesla. Ak máš priečinok so špeciálnym menom a heslom, tak tie údaje zadaj namiesto "guest".

10. klikni na "save" a príp. daj vypnúť a zapnúť TV;
11. choď do MediaPlay stlačením tlačidla "MEDIA.P" na DO;
12. ak je potrebné, tak vyber pomocou tlačidla "A" (červené) tvoj USB kľúč;
13. prejdi do zložky "!network" a tam by si mal vidieť zložku "by_ip" a následne IP adresu tvojho NAS, viď. obrázky nižšie;

{vsig}verysimple/le40c670/mount{/vsig}

Ak máš urobený HACK TV použitím widgetu, tak postupuj takto:
1. Musíš mať hacknutú TV, viď. návod vyššie;
2. USB kľúč;
3. Zdieľaný adresár na sieti LAN, do ktorého máme prístup cez meno a heslo. V prípade použitia tvojho PC je to tvoje prihlasovacie meno a heslo do Windows. Zdieľané adresáre bez mena a hesla nie sú funkčné ! ;
4. Stiahni si tento balíček a rozbaľ/extrahuj ho niekam do PC;
5. Otvor súbor "cifs.sh" v programe "Notepad++";
6. Zmeň tieto položky: MENO_UZIVATELA na meno užívateľa s ktorým sa prihlasuješ na zdieľaný priečinok v sieti; HESLO_UZIVATELA na heslo užívateľa s ktorým sa prihlasuješ na zdieľaný priečinok v sieti; IP_ADRESA_NAS_ALEBO_PC zmeň na IP adresu zariadenia NAS alebo PC, kde máš zdieľaný adresár a za IP adresou zmeň "/media" za názov tvojho zdieľaného priečinku na sieti/PC, čiže ak máš v PC s IP adresou 192.168.1.1 zdieľaný priečinok s názvom "filmy" (dávaj pozor na veľké a malé písmená), tak bude ten riadok vyzerať nasledovne:
mount -o user=guest,password=guest -t cifs //192.168.1.1/filmy /dtv/usb/sda1/Media;
V prípade, že sa jedná o všeobecne zdieľaný priečinok na ktorý môže pristupovať ktokoľvek, použi meno: guest a heslo: guest;
7. Ulož zmeny a skopíruj oba súbory aj s adresárom SamyGO na USB kľúč do hl.úrovne;
8. Pripoj do TV a počkaj pár sekúnd;
9. V TV v MediaPlay sa ti vytvorí virtuálny USB kľúč s názvom "SamyGO Virt. USB", ktorý si nevšímaj. V MediaPlay si zvoľ tvoj USB kľúč a vojdi do adresára Media, v ktorom by si mal vidieť obsah adresára z NAS/PC. Môžeš spúšťať súbory ako by boli umiestnené na USB kľúči.

Doplňujúce info: Na USB kľúči sa ti vytvorí adresár "Media", ktorý potrebuješ, takže ho radšej nemaž a ak by si ho aj zmazal, tak po opätovnom vsunutí USB kľúča do TV sa znova vytvorí. To isté platí pre adresár "upnp", ktorý však nepotrebuješ.
Pôvodný návod nájdeš na stránke SamyGO alebo na fóre TV Freak.

Ak používaš USB HDD, ktorý pripájaš do spodného USB portu v TV, tak postupuj nasledovne:

V návode uvádzam použitie horného USB portu, ale to len preto, že sa HACK robí s USB kľúčom, ktorý v hornom porte väčšinou rozpozná ako sda1. Ak použiješ spodný USB port, tak ti TV daný kľúč alebo HDD rozpozná ako niečo iné, napr. sda2 alebo sdb1 a pod. Preto si po pripojení kľúča resp. HDD do spodného portu skontroluj pod akým názvom ti ho rozpoznalo. Urobíš to tak, že sa pripojíš pomocou telnetu na TV a cez príkaz:
cd /dtv/usb

a následne príkaz:
ls

ktorý ti zobrazí zoznam rozpoznaných usb zariadení. Môže to vyzerať napr. takto:
/dtv/usb # ls
dev     sda1    sda2    sda3    sdb     usblog

No a jeden z nich je tvoj USB HDD. Zistíš to napríklad tak, že vojdeš príkazom cd sda1 dnu a opäť zadáš príkaz ls. Potom už stačí pri práci s príkazmi upravovať všetky cesty z pôvodného sda1 na tvoj práve zistený názov USB HDD, čiže napr. sda2.

 

Riešenie problémov

Tu sa pokúsim napísať návody a postupy, ktoré pomôžu opraviť umŕtvený TV alebo iné nefunkčnosti.

Obnovenie Hack-ovacieho USB kľúča do pôvodného stavu

Ak si urobil Hack cez hotel mode a potrebuješ vrátiť USB do pôvodného stavu, čiže vrátiť mu plnú kapacitu, tak postupuj nasledovne:
- pravým tlačidlom klikni na ikonku "Tento počítač" a následne zvoľ položku "Spravovať" (alebo Štart / Ovládacie panely / Nástroje pre správu / Správa počítača);
- v ľavo zvoľ "Ukladací priestor" / "Správa diskov";
- tam vyber tvoj USB kľúč, na ktorom budeš vidieť 2 alebo 3 partície (oddiely);
- všetky partície (oddiely) daj z USB kľúča odstrániť;
- následne daj vytvoriť jednu novú partíciu (oddiel) s plnou kapacitou USB kľúča.

Obnovenie funkčnosti kláves na DO = downgrade FW

Po vstupe do servisného menu cez aktivovaný hotelový mód sa mi zatiaľ iba 1x stalo, že mi prestali fungovať niektoré tlačidlá na DO a nepomohol ani Factory reset - obnovenie pôvodných nastavení. Musel som spraviť downgrade FW a jeho následný upgrade. Viď. postup nižšie. Pravidlom to však nie je. Zatiaľ sa to stalo cca 4-5 ľudom o ktorých som čítal (dvom/trom na fóre SamyGO a jeden z SK ma kontaktoval cez fórum TVFreak). Takže ťažko povedať či sa to stane zrovna tebe alebo nestane. Pre downgrade FW musíš mať funkčný HACK TV. Ak máš funkčný HACK, tak sa dá spraviť downgrade a opraviť tie nefunkčné tlačidlá podľa nasledujúceho postupu:

1. zálohuj si naladené kanály a urob HACK TV;
2. pripoj sa na TV cez telnet (viď. návod na putty);
3. zadaj príkaz (alebo vlož do súboru run.sh na USB kľúči a pripoj ho do TV): 
cp /mtd_rwarea/Version.1 /dtv/usb/sda1/Version.1
čím sa mi na USB kľúč skopíroval súbor Version.1;
4. pripoj USB kľúč do PC a uprav obsah tohto súboru Version.1 z pôvodnej verzie na novú: 
SWU_T-VALDEUC_001001_I04_EK000DK000KK000RK000_100101
5. zadaj príkaz (alebo vlož do súboru run.sh na USB kľúči a pripoj ho do TV):
cp /dtv/usb/sda1/Version.1 mtd_rwarea/Version.1
čím sa mi skopírovala nová verzia súboru do TV, ktorý si po tomto zásahu myslel, že má verziu FW 1001.1;
6. nahraj pomocou USB kľúča do TV starú verziu FW 1016 alebo 1008.3 podľa inštrukcií z užívateľského návodu;
7. po reštarte by sa ti mali vyresetovať všetky nastavenia a obnoviť všetky funkcie tlačidiel na DO ;-)
8. no a na koniec nahraj želanú alebo najnovšiu verziu FW.

Tento problém bol opísaný a vyriešený na fóre SamyGO a mne ho poradil užívateľ rios66 (ktorému mnohokrát ďakujem) na fóre TV Freak.

Oprava nefunkčného HACKu

Tento postup treba vykonať v prípade, že TV ti píše "Failed to receive" a Factory Reset nepomohol ! Ale nie je všetko stratené:
1. Importujte na prázdny USB flash disk seznam kanálů. Za předpokladu, že se soubor bude jmenovat channel_list_LE32C550_1001.scm (Může se jmenovat jinak podle typu Vaší TV)
2. Přemenujte soubor channel_list_LE32C550_1001.scm na channel_list_LE32C550_1001.scm.zip

3. Vytvořte složky:

network_opt/
network_opt/usr/
network_opt/usr/sbin/
network_opt/usr/sbin/usb_mount/

To znamená měla by být jedna složka network_opt, podsložka - usr, podsložka - sbin, podsložka usb_mount

4. Přidejte k channel_list_LE32C550_1001.scm.zip tuto strukturu podsložek
5. Přejmenujte soubor channel_list_LE32C550_1001.scm.zip zpět na channel_list_LE32C550_1001.scm
6. Importujte seznam kanálů do TV
7. Strávit lámání televize od import nastavení, hotelový režim

Za návod ďakujem dogs-ovi a greedyyy-mu ;-)

 

Stiahnutie firmvéru

Rôzne verzie firmvérov stiahneš priamo zo stránok Samsungu, ale keďže Samsung uvázda na svojich stránkach iba poslednú verziu, tak odkazy na ich stiahnutie nájdeš v tomto zozname na stránkach SamyGO.


Komentáre vytvorené pomocou CComment' target='_blank'>CComment

Reklamný banner

Podporte túto stránku

Kliknutím na tlačidlo "Donate" môžete prispieť na chod tejto stránky a na skvalitnenie jej obsahu.

Kto je on-line

Práve tu je 76 návštevníkov a žiadni členovia on-line

TOPlist

Osobná meteorologická stanica (PWS)

Weather Underground PWS ITRENNRE2