Obsah článku

Tipy, triky, nastavenia, návody

Tu sa ti pokúsim napísať niekoľko tipov a trikov, návodov a nastavení pre tento NAS, príp. jemu podobné zariadenia.

Aplikácie tretích strán

Doplnené: 12.4.2015

Viac info v samostatnom článku.

Log súbory

Log súbor v ktorom sú zaznamenané všetky systémové udalosti: /var/log/messages . Spustíš ho cez konzolu príkazom: vi /var/log/messages a z editoru vyskočíš zadaním :q! (dvojbodka q výkričník enter).

Inštalácia inštalátora balíčkov - ipkg

Keďže je tento NAS postavený na Linuxe, tak umožňuje inštalovanie niektorých programov. Na to, aby som mohol programy inštalovať pomocou konzoly je potrebné najskôr nainštalovať inštalačný program ipkg.
Postupuj takto:
1. Stiahni si program putty;
2. Do kolonky "Host Name (or IP address)" napíš IP adresu NAS; "Connection type" zvoľ "SSH" a klikni na "Open";
3. Malo by sa ti zobraziť upozornenie pre prijatie SSH kľúča, ktoré prijmi a následne čierne okno pre prihlásenie:
- zadaj meno root;
- zadaj heslo, ktoré používaš pre prihlásenie ako admin do NAS;
- pre skúšku správnosti napíš príkaz "ls" a malo by ti zobraziť obsah adresára v ktorom sa nachádzaš. Týmto si sa dostal do NAS a k jeho súborom;

4. V adresári /volume1 vytvor adresár public týmto príkazom:
mkdir /volume1/public

a následne zadaj tento príkaz, čím vojdeš do práve vytvoreného adresára public:
cd /volume1/public

5. Stiahni bootstrap týmto príkazom:
wget http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/cs08q1armel/cross/unstable/syno-mvkw-bootstrap_1.2-7_arm.xsh

- stiahnutie vyzerá nejako takto:
--21:41:22--  http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/cs08q1armel/cross/unstable/syno-mvkw-bootstrap_1.2-7_arm.xsh
=> `syno-mvkw-bootstrap_1.2-7_arm.xsh'
Resolving ipkg.nslu2-linux.org... 140.211.169.169
Connecting to ipkg.nslu2-linux.org|140.211.169.169|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 252,856 (247K) [text/plain]

100%[====================================>] 252,856      171.35K/s

21:41:24 (171.05 KB/s) - `syno-mvkw-bootstrap_1.2-7_arm.xsh' saved [252856/252856]6. Nainštaluj bootstrap príkazom:
sh syno-mvkw-bootstrap_1.2-7_arm.xsh

- inštalácia vyzerá nejako takto:
Optware Bootstrap for syno-mvkw.
Extracting archive... please wait
bootstrap/
bootstrap/bootstrap.sh
bootstrap/ipkg-opt.ipk
bootstrap/ipkg.sh
bootstrap/optware-bootstrap.ipk
bootstrap/wget.ipk
1232+1 records in
1232+1 records out
Creating temporary ipkg repository...
Installing optware-bootstrap package...
Unpacking optware-bootstrap.ipk...Done.
Configuring optware-bootstrap.ipk...Done.
Installing ipkg...
Unpacking ipkg-opt.ipk...Done.
Configuring ipkg-opt.ipk...WARNING: can't open config file: /usr/syno/ssl/openssl.cnf
Configuration file `/opt/etc/ipkg.conf'
==> File on system created by you or by a script.
==> File also in package provided by package maintainer.
What would you like to do about it ?  Your options are:
Y or I  : install the package maintainer's version
N or O  : keep your currently-installed version
D     : show the differences between the versions (if diff is installed)
The default action is to keep your current version.
*** ipkg.conf (Y/I/N/O/D) [default=N] ? y
WARNING: can't open config file: /usr/syno/ssl/openssl.cnf
Done.
Removing temporary ipkg repository...
rm: /tmp/ipkg: is a directory
Installing wget...
Installing wget (1.12-2) to root...
Configuring wget
Successfully terminated.
Creating /opt/etc/ipkg/cross-feed.conf...
Setup complete.


- u mňa s rozdielom v tom, že sa ma spýtalo otázku, ktorú som potvrdil y a enter. To preto, že som sa predtým pokúšal nainštalovať nesprávnu verziu bootstrap. V tvojom prípade by to malo byť bez tejto otázky;

- ak sa ti zobrazí napr. takáto chyba, tak pravdepodobne inštaluješ nesprávnu verziu bootstrap:
sh syno-e500-bootstrap_1.2-7_powerpc.xsh
Optware Bootstrap for syno-e500.
Extracting archive... please wait
bootstrap/
bootstrap/bootstrap.sh
bootstrap/ipkg-opt.ipk
bootstrap/ipkg.sh
bootstrap/optware-bootstrap.ipk
bootstrap/wget.ipk
1330+0 records in
1330+0 records out
Error: CPU not e500v2, probably wrong bootstrap.xsh


- v prípade, že máš iný typ zariadenia a tým pádom pravdepodobne aj iný typ procesora, tak sa pozri na túto stránku, na ktorej si vyber správnu verziu bootstrap podľa typu tvojho procesora. Typ tvojho procesora zistíš na tejto stránke;


7. Mal by si vidieť v poslednom riadku nápis "Setup complete";

8. Následne zadaj príkaz:
ipkg update

- update vyzerá nejako takto:
Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/cs08q1armel/cross/unstable/Packages.gz
Inflating http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/cs08q1armel/cross/unstable/Packages.gz
Updated list of available packages in /opt/lib/ipkg/lists/cross
Successfully terminated.


9. A aj príkaz:
ipkg upgrade

- aktualizácia vyzerá nejako takto:
Nothing to be done
Successfully terminated.

- príp. sa môže zobraziť výzva na novšiu verziu, mne sa však nezobrazila;

10. Mal by si vidieť v oboch prípadoch v poslednom riadku nápis "Successfully terminated";
11. Hotovo. Týmto máš funkčný inštalátor inštalačných balíčkov.

Vychádzal som z tejto stránky:
http://www.volkomenjuist.nl/blog/2009/03/09/install-ipkg-on-synology-ds209/

 

Inštalácia správcu súborov

Nie som moc zbehlý užívateľ Linuxových príkazov a hlavne sa neviem orientovať v konzole. Preto som sa rozhodol nainštalovať nejakého "grafického" správcu súborov, ak sa to tak dá vôbec nazvať. Zo skúseností od známeho Linuxáka som poznal Midnight Commander.Nainštalovaním získaš rýchleho správcu súborov a kompletný prístup ku všetkým súborom v NAS čo sa môže niekedy hodiť, ale zároveň je tu riziko, že zmažeš súbory, ktoré sú dôležité pre správny chod NAS.
Doplnené 11.3.2012: Na internete som našiel už hotový balíček spk Midnight Commanderu(druhý modrý odkaz v prvom riadku s názvom "here"), ktorý nainštaluješ cez "Centrum balíčkov" priamo vo web rozhraní DSM. K samotnému Midnight Commanderu potom pristupuješ cez konzolu, viď. pôvodný článok vyššie alebo nižšie. Ak použiješ hotový balíček, tak pre teba odpadá komplikovaná inštalácia inštalátora balíčkov "ipkg" a inštalácia mc cez príkazový riadok.

Inštaláciu tohto programu bez použitia hotového spk balíčku vykonáš nasledovne:
1. Potrebuješ mať nainštalovaný a funkčný ipkg, viď. návod vyššie;2. Zadaj príkaz: Normal 0 21 false false ipkg install mc
- inštalácia vyzerá nejako takto:
Installing mc (4.7.5-1) to root...
Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/cs08q1armel/cross/unstable/mc_4.7.5-1_arm.ipk
package slang suggests installing pcre
package slang suggests installing libpng
Installing glib (2.20.4-1) to root...
Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/cs08q1armel/cross/unstable/glib_2.20.4-1_arm.ipk
Installing slang (2.2.3-1) to root...
Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/cs08q1armel/cross/unstable/slang_2.2.3-1_arm.ipk
Installing e2fslibs (1.41.9-1) to root...
Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/cs08q1armel/cross/unstable/e2fslibs_1.41.9-1_arm.ipk
Configuring e2fslibs
Configuring glib
Configuring mc
Configuring slang
Successfully terminated.
3. Mal by si vidieť v poslednom riadku nápis "Successfully terminated";
4. Pre spustenie Midnight Commandera zadaj príkaz:
mc

Ak sa v MC nemôžeš pohybovať šípkami nahor a nadol a funguje to len v kombinácii šípiek so stlačeným ctrl, tak si prepni v Putty / Configuration / Terminal / Keyboard / Application keypad settings / z "Normal" na "Application" .
Ak sa ti mc nespustil vo modrej farbe, tak skús pre spustenie použiť tento príkaz: mc -c
Viacej informácií sa dozvieš v tomto článku (len po anglicky).

Ak potrebuješ ponechať spustený mc aj počas vypnutia tvojho PC, tak si nainštaluj aplikáciu screen týmto príkazom: ipkg install screen . Nainštaluje sa ti screen a pre jeho spustenie napíš príkaz: screen . Úvidný text odklikni medzerníkom a znova sa ti zobrazí príkazový riadok. Spusti mc a daj v ňom urobiť čo treba (ak napríklad potrebuješ ponechať kopírovanie). Teraz stlač kombináciu kláves ctrl+a+d a zatvor konzolu krížikom, príp. môžeš napísať príkazexit . Teraz môžeš vypnúť tvoj PC a mc bude naďalej spustený a bude vykonávať úlohu, ktorú si mu zadal. Po opätovnom zapnutí tvojho PC sa prihlás cez konzolu a napíš príkaz: screen -r . Teraz sa ti zobrazí tvoj stále spustený mc, takže môžeš pokračovať v nedokončenej práci v mc. Ak by si mal spustených viacero screenov, tak po napísaní príkazu screen -r sa ti zobrazí zoznam spustených screenov a ty si ten správny screen vyberieš podľa čísla a napísaním príkazu: screen -r 1 (1 je číslo screenu).

 

DHCP server

Alebo inak povedané: automatické prideľovanie IP adries zariadeniam pripojeným v sieti LAN. Tejto téme som venoval samostatný článok, viď. článok DHCP server na Synology DS211j.


Komentáre vytvorené pomocou CComment' target='_blank'>CComment

Reklamný banner

Podporte túto stránku

Kliknutím na tlačidlo "Donate" môžete prispieť na chod tejto stránky a na skvalitnenie jej obsahu.

Kto je on-line

Práve tu je 276 návštevníkov a žiadni členovia on-line

TOPlist

Osobná meteorologická stanica (PWS)

Weather Underground PWS ITRENNRE2